ที่ครอบหู ชนิดพับได้ HPMS1334
400.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Ear Muff ที่ครอบหูชนิดพับเก็บได้ มีค่าการลดเสียง SNR 21.9 dB, NRR 25 dB