ถุงมือ PVC สีเขียว GMS04GRL
-
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติ

 •  ถุงมือ PVC  แบบกระซับมือ สีขาว ยาว 12 นิ้ว กันน้ำมันและสารเคมี ประเภทกรดและด่าง เจือจาง 
 • ได้ผ่านการ   ทดสอบ CPSIA แล้ว สามารถใช้ในงานอุปโภค และบริโภคไค้ มี SIZE   L 

     หมายเหตุ   :  ไม่เหมาะกับงานที่เสี่ยงกับอันตรายจากเครื่องกลที่อาจเกิดการฉีกขาด บาดหรือเจาะ  และควร หลีกเลี่ยงสารละลายที่มีส่วนผสมของ คีโตน และสารทำละลายที่มีกลิ่น [AROMATIC SOLVENTS]

ลักษณะการใช้งาน

 

 •  เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป และงานด้านอิเล็คทรอนิคส์ รวมทั้งงานอุปโภคและบริโภค

ข้อควรระวัง

 • ก่อนสวมถุงมือควรทำความสะอาดมือและเช็ดให้แห้ง 
 • ไม่ควรสวมถุงมือคู่เดียวต่อเนื่องนานเกินไประหว่างการทำงาน  ควรปฏิบัติตามคู่มือซึ่งระบุคุณสมบัติของถุงมือ 
 •  แต่ละรุ่นว่าสามรถทนต่อการใช้งาน โดยเฉพาะสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งได้เป็นเวลานานเท่าใดจึงจะปลอดภัย 
 •  มิฉะนั้นควรมีถุงมืออีกคู่ไว้ สลับเปลี่ยน 
 •  แนะนำให้พับขอบถุงมือขึ้นระหว่างการใช้งาน  โดยเฉพาะเมื่อทำงานหยิบจับของเปียกหรือสารเคมีเพื่อป้องกัน 
 • ไม่ให้ของเหลวไหลย้อนกลับเข้าไปในถุงมือ 
 • เช็ดหรือทำความสะอาดถุงมือหลังใช้งานก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง  ถ้านำถุงมือไปใช้ทาสีควรนำผ้าแห้งชุบ 
 • สารทำลายมาเช็ดความสะอาดสีให้ออกก่อนจึงนำผ้าแห้งมาเช็ดอีกครั้ง  หรือถ้านำถุงมือไปใช้งานเกี่ยวกับ 
 •  SOLVENT เมื่อใช้งานเสร็จควรนำผ้าแห้งมาเช็ดทำความสะอาดและถ้านำไปใช้งานกับสารประเภทกรด  
 • ควรนำไปล้างจนสะอาดแล้วจึงเช็ดด้วยผ้าแห้ง 
 • การถอดถุงมือออกหลังจากเลิกใช้งาน ไม่ควรถอดโดยการดึงถุงมือออกจากมือ  แต่ควรถอดมือออกจากถุงมือแทน 
 • ควรทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น หลังเลิกสวมถุงมือ 
 • ควรนำถุงมือมาผึ่งให้แห้ง โดยกลับด้านในออกก่อนจะนำมาใช้งานครั้งต่อไป 
 • ไม่ควรนำถุงมือที่มีรอยฉีกขาด หรือเสียหายกลับมาใช้อีก