ที่ครอบหูลดเสียง ปลอดโลหะ HPMS109L
-
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติ

  • ที่ครอบหูลดเสียง มีค่าเฉลี่ยลดเสียงสูง
  • ปราศจากวัตถุดิบที่เป็นโลหะ (Metal Free) 
  • ค่าการลดเสียง SNR 29.8 dB, NRR 32 dB

ลักษณะการใช้งาน

  • เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการบิน หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีฉนวนไฟฟ้า

มาตรฐาน  ANSI, EN 352-1