ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ 2 วิธี คือ

 

          1. ชำระเงินสดเมื่อรับสินค้าปลายทาง ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท

 

  1.           2. ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร / Application ของธนาคาร ได้ดังนี้