จัดส่งผ่านผู้ให้บริการ

                     

 

ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง

   1. กรุงเทพฯ: สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการถัดไป *หมายเหตุ: กรณีทำรายการสั่งซื้อในวันเสาร์และวันอาทิตย์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันพุธเป็นต้นไป

   2. จังหวัดอื่นๆ: สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2-5 วันทำการถัดไป *หมายเหตุ: พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่พิเศษ เพิ่ม 2-3 วันทำการ

*** สินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการผลิตสินค้า และอาจส่งผลให้มีการจัดส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ***